Проведена поредна сесия в ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

По покана на ръководството на ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите на 25.04.23 г. експерт на Превантивно-информационния център и здравен медиатор на Община Русе, осъществиха сесия с 15 деца от трети и четвърти клас на тема „Аз няма да се разгневя“. За пореден път се убедихме колко креативни могат да бъдат и най-малките ученици. Целта на интерактивните сесии в началния курс…

Трета сесия в АЕГ “Гео Милев”

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 24.04.2023 г. в АЕГ „Гео Милев“ – Русе, се проведе трета сесия по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 В клас на тема „Аз и другите. Добре ли се познаваме“, където активно се включиха 25 ученици.

Проведена сесия в ОУ “Олимпи Панов” – гр. Русе.

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

С мозъчна атака, беседа, решаване на казуси и други интерактивни методи успяхме да провокираме максимално интереса на 35 шестокласници от двете паралелки на ОУ “Олимпи Панов” – гр. Русе. Децата активно размишляваха върху злободневните теми, касаещи тяхната възраст – как да общуват помежду си, да намират начини да отстояват на натиска, да познават и овладяват емоциите си. Надяваме се, че…

Проведено занятие в Професионалната гимназия по транспорт – гр. Русе

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

С шестнадесет младежи от 11 клас в Професионалната гимназия по транспорт – град Русе имахме удоволствието да събеседваме вчера. Първоначално зададената тема от страна на класния ръководител и здравния специалист бе “Превенция на употребата на психоактивни вещества”, но както “обикновено” тя прерасна в конструктивна дискусия по въпроси, които вълнуват бъдещите пълнолетни граждани – модерно ли е да употребяваш ПАВ, кои…

Обучение на медицински специалисти

/ април 13, 2023/ Новини/ 0 comments

След проведената информационна среща на 01.02.2023 година с медицинските специалисти на училищно образование – гр. Русе, на 10- ти и 12- ти април се проведе тренинг – обучение по Националната стратегия 2020 – 2024 година за борба с употрбата и злоупотребата с ПАВ в частта от стратегическа задача “Обучение на професионалисти, работещи с деца”. В тренинга се включиха общо 32…

Проведено второ заседание на ОбСНВ за 2023

/ април 6, 2023/ Новини/ 0 comments

На 05.04.2023 г. /сряда/ от 15:30 ч. в сградата на Превантивно – информационен център /ПИЦ/– гр. Русе се проведе поредното за 2023 година заседание на Общинският съвет по наркотични вещества – гр. Русе /ОбСНВ/. На заседанието присъства и г-н Енчо Енчев, зам.- кмет „Хуманитарни дейности“. Членовете на съвета бяха запознати с тримесечен финансов отчет за дейността на Превантивно – информационен…

Проведено занятие в ОУ “Тома Кърджиев”

/ април 5, 2023/ Новини/ 0 comments

ОУ “Тома Кърджиев” – гр. Русе е едно от русенските училища, което търси активно подкрепата на екипа на ПИЦ – Русе по теми, свързани с превенцията на употребата на ПАВ. Причината е, че опитните специалисти успяват умело да провокират подрастващите да споделят притеснения и да задават и търсят решения на въпроси, които ги вълнуват. Останали верни на себе си, експертите…

Провеждане на занятие на тема”Подкрепата в трудни ситуации”в ОУ “Отец Паисий” – гр. Русе

/ април 4, 2023/ Новини/ 0 comments

За “Подкрепата в трудни ситуации” размишлявахме днес с 22 ученици от 7 “Г” клас от ОУ “Отец Паисий” – гр. Русе. Интересната тема за тийнейджърите доведе до също толкова интересни мнения, изводи, конструктивни полемики. Разделени на четири групи, подрастващите обобщиха своите тези по представения по темата провокативен казус за подкрепата, влиянието на групата при тяхната възраст, рисковите и протективни фактори.

Проведена втора сесия в среща с 25 ученици от 11В клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер”- гр. Русе

/ април 4, 2023/ Новини/ 0 comments

Днес /04.04.2023 г./ се проведе втора сесия в среща с 25 ученици от 11В клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер” – гр. Русе на тема “Жизнена перспектива и реализация”. По време на интересната сесия се постави акцент върху това да визуализираме пътя към поставени ни цели. Всички ученици бяха много активни и споделиха, че с нетърпение очакват следващата ни среща, в…

Студенти от РУ „Ангел Кънчев“ 3 курс на специалността „Социална педагогика“, заедно с доц. Багряна Илиева, посетиха офиса на Превантивно-информационния център – Русе

/ март 30, 2023/ Новини/ 0 comments

На 29.03.2023 г. по време на учебен час по практика седем студенти от РУ „Ангел Кънчев“, 3 курс на специалността „Социална педагогика“, заедно с доц. Багряна Илиева, посетиха офиса на Превантивно-информационния център – Русе, където експерт подробно ги запозна с дейността на ПИЦ. Обърнато бе особено внимание на работата по изпълнение на Националните програми за превенция на употребата на психоактивни…