Лятна академия

/ август 29, 2023/ Новини/ 0 comments

Общинският съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-информационният център /ПИЦ/ – Русе за пореден път проведоха „Лятна академия“ за деца и младежи от крайдунавския град. „Академията“, станалата вече традиционна и очаквана от организатори и участници, и този път не „изневери“ на себе си и предостави възможност на 20 деца и младежи от няколко русенски училища да се включат в множество…

Експерти на Превантивно-информационния център – Русе се срещнаха с 16 деца и младежи ползващи социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“

/ август 14, 2023/ Новини/ 0 comments

На 09.08.2023 г. експерти на Превантивно-информационния център – Русе се срещнаха с 16 деца и младежи ползващи социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, където експертът Теодор Цветков имаше възможност да ги запознае със спортните си постижения, като целта бе момчетата да осъзнаят необходимостта от рационално изразходване на свободното си лично време. Вдъхновени…

Експерти от Превантивно-информационен център – Русе консултираха седем майки настанени в „Социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица“

/ август 14, 2023/ Новини/ 0 comments

На 07.08.23 г. експерти от Превантивно-информационен център – Русе консултираха седем майки настанени в „Социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества и справяне с проблемното поведение при деца“. Поради изявено желание на родителите се проведе сесия на тема „Превенция на психоактивните вещества, справяне с…

Среща с деца и младежи от Комплекс за социални услуги за деца и семейства към “Еквилибриум”

/ август 14, 2023/ Новини/ 0 comments

На 28.07.23 г. експертите на ПИЦ се срещнаха с деца и младежи от Комплекс за социални услуги за деца и семейства към “Еквилибриум”. Темата, над която заедно разсъждавахме бе “Влияние на средата”. По креативен начин децата имаха възможността да споделят и да отстояват собственото си мнение, да развиват устойчивостта на чуждо влияние и да се замислят за вредите от употребата…

Проведе се групова и индивидуална супервизия на екипа на Превантивно-информационен център – Русе

/ август 14, 2023/ Новини/ 0 comments

През периода 12 – 14.07.2023 г. се проведоха групова и индивидуални супервизии на екипа на Превантивно-информационен център – Русе. Супервизор бе Милена Маринова – психолог и супервизор с дългогодишен опит. Целта от една страна е оказване на професионална помощ, а от друга- снемане на напрежението и професионалния стрес. През тридневната работа, специалистите имаха възможността да работят обсъждайки професионалните трудности, които…

Седемнадесетата годишна конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата на наркотични вещества – гр. Перник

/ юли 17, 2023/ Новини/ 0 comments

Председателят на Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе, секретарят и експертите на Превантивно-информационния център /ПИЦ/ – Русе взеха участие в седемнадесетата годишна конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата на наркотични вещества, която се проведе в град Перник в периода 28.06.2023 г. – 30.06.2023 г. В конференцията взеха участие представители от ОбСНВ и ПИЦ на всички…

Да откажеш дрогата… Къде и как да потърсиш помощ в Русе?

/ юли 17, 2023/ Новини/ 0 comments

 В Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици ще ви срещнем с хората, които работят в тази посока и със семейства на зависими, които се борят срещу този бич. Когато стане дума за каквато и да е общинска структура, обикновено не изпадаме във възторг. Опитът ни показва, че често служителите не се влагат с цялото си…

Отбелязване на 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици с поредица от дейности

/ юли 17, 2023/ Новини/ 0 comments

Хей, приятели, отбелязахме нашето най-важно събитие 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици с поредица от дейности. Рано сутринта денят стартира с информационно междучасие в АЕГ „Гео Милев“, където експертите на ПИЦ заедно с едни от най-активните обучени доброволци от училището с помощта на симулациоони очила демонстрираха влиянието на Психоактивните вещества при които…

Среща с 20 младежи от 9 В клас от СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ юни 9, 2023/ Новини/ 0 comments

За експерт от ПИЦ, сутринта на 09.06.23 г. започна с ползотворна и приятна среща с 20 младежи от 9 В клас от СУПНЕ “Фридрих Шилер”. Експертът подробно запозна младите хора с вредата от употребата на психоактивни вещества и етапите на зависимостта. След възникналата дискусия по време на часа, той завърши с демонстрация със симулационни очила. Учениците заключиха, че “това е…

Отново проведена сесия в 5Б клас от ОУ “Отец Паисий”

/ юни 9, 2023/ Новини/ 0 comments

Тъй като при предходно посещение на експертите на ПИЦ в 5 Б клас от ОУ “Отец Паисий” – град Русе, децата си пожелаха следваща среща, на 07.06.2023 г. имахме удоволствието отново да се срещнем с 21 ученици от класа. Темата над която заедно разсъждавахме този път беше “Общуване”.