Oбучение за “провеждане на сесии с деца от 5-ти клас” и “работа с родители в група” по Националната програма „Кодово име живот“ 5 – 7 клас.

/ октомври 3, 2023/ Новини/ 0 comments

През периода 27 -28.10.2023 г. в град Русе се проведе обучение на експертите от Превантивно – информационния център – гр. Русе по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества /ПАВ/ в училищна среда „Кодово име „Живот.“ 5 – 7 кл.

Авторът на част от Националната превантивна програма за учениците от 5-7 клас, г-жа Миглена Петкова, представи своя опит с различни методи и принципи на работа с деца и родители, свързан с превенция на употребата на ПАВ. В обучението взеха участие експертите на ПИЦ – гр. Русе, секретаря на ОбСНВ, г-жа Десислава Лясова и педагози, които работят в училища на територията на община Русе. Обучението бе водено съвместно от Г-жа Миглена Петкова и г-жа Велислава Цанкова – обучители и дългогодишни експерти в областта на психологията., а също така и експерти в Превантивно – информационен център – гр. София.

Участниците бяха ангажирани с много ролеви игри и активно се включиха в практическите упражнения. Решаваха се казуси и задачи, които в бъдеще ще могат да използват за обучението на деца и родители. Те придобиха нови познания и умения, които ще им помогнат в превантивната работа.

Обучението със сигурност ще има положителен принос в образователната система, тъй като методите са интерактивни, с включени игри, които са изцяло съобразени с възрастта на децата. Една от целите, свързани с предстоящата превантивна работа, свързана с изнасяне на сесии/ занятие и работа с родители с група е повишаване на осведомеността и резултатността на превенционните мерки.

Share this Post

Leave a Comment