II-ро заседание на Общински съвет по наркотични вещества – град Русе

/ април 29, 2022/ Новини

Общински съвет по наркотични вещества – гр. Русе, на основание чл. 17, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, проведе второто си заседание за 2022 г. В дневния ред на заседанието бяха разгледани следните точки:

  1. Тримесечен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ Русе в периода 01.01– 31.03. 2022 г.
  2. Представяне на тримесечен план за действие на ОбСНВ и ПИЦ Русе за 01.04 – 30.06. 2022 г.
  3. Други

Членовете на ОбСНВ Русе – представители на РУ „Ангел Кънчев“, ОДМВР Русе, Регионална дирекция на „Гранична полиция“, Териториална дирекция на „Национална сигурност“, Дирекция „Обществен ред и сигурност“, Окръжна Прокуратура, Окръжен Съд, РУО, Отделение по зависимости към ЦПЗ. Дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ, МКБППМН, Районна служба „Изпълнение на наказанията“ обсъдиха и приеха направените предложения.

            В т. 3 се обсъдиха добри практики за съвместно сътрудничество между институциите по отношение на превенцията на зависимостите в града.

Сподели се опита на експерти от гр. Габрово (новосформираният екип на ПИЦ Русе посети ПИЦ Габрово през месец април), както във връзка с изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 20/24 г. засягаща класовете от 5 до 12 кл., така й многообразни дейности по отношение на местни инициативи за превенция довели до успешни резултати в община Габрово.

            Предстои отново да се отбележи една от големите кампании, 26 юни Международен ден за борба с наркотиците, която миналата година бе почетена с редица събития – кръгла маса, ден на отворените врати, литературно есе, шествие на доброволците, флашмоб.

Share this Post