Среща с 21 ученици от осми В клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 10.05.23 г. експертите на ПИЦ – Русе се срещна с 21 ученици от осми В клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер”. По интерактивен начин специалистите представиха пред младежите темата “Превенция на психоактивните вещества”. В края на часа учениците си пожелаха да се срещнем отново през следващата учебна година.

Среща с 26 младежи от 9 клас в Професионална гимназия по туризъм

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 10.05.2023 г. експертите на ПИЦ имаха удоволствието да се срещнат с 26 младежи от 9 клас в Професионална гимназия по туризъм “Иван П. Павлов” – град Русе. Зададената тема от страна на класния ръководител и здравния специалист бе “Превенция на употребата на психоактивни вещества”. В края на срещата младежите имаха възможност да “усетят” влиянието на психоактивни вещества, чрез симулационните…

Проведена сесия в СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 10.05. 23 г. по покана на училищното ръководство и медицинския специалист от СУПНЕ “Фридрих Шилер”, експерт на ПИЦ – Русе се срещна с 23 ученици от седми Б клас. Темата, с която децата бяха провокирани да споделят своето мнение и лични преживени житейски казуси бе “Подкрепа в трудни ситуации”. Интерактивният начин на работа даде възможност на учениците да бъдат…

Поседна пета сесия в 10 А клас на ПГИУ “Елиас Канети”- Русе

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 05.05.2023 г. успешно завърши Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 А клас на ПГИУ “Елиас Канети”- Русе. Представената последна тема за 10 клас бе “Запазване на идентичността. Как мога да загубя своята идентичност”. Участие в нея взеха 21 ученици. В края учебния час завърши…

„Аз няма да се разгневя“

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

По покана на ръководството на едно от най-активните училища ОУ “Христо Смирненски” на 04.05.23 г. експертите на Превантивно-информационния център – Русе, осъществиха сесия с най-малките 37 ученици от първи и втори клас на тема „Аз няма да се разгневя“. За пореден път се убедихме колко креативни и искрени могат да бъдат и най-малките деца. Целта на интерактивната сесия в началния…

Влияние на средата

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 03.05.23 г. учениците от VA клас на ОУ“ Братя Миладинови“ бяха посетени от представител на Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества. Темата на посещението бе „Влияние на средата“. В класната стая на петокласниците се проведе беседа изнесена в разчупена/нестандартна обстановка. Чрез разнообразни интерактивни дейности и решаване на казус, учениците научиха за различните наркотични вещества, тяхното влияние и…

Проведено занятие в СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 02.05. 23 г. по покана на училищното ръководство и медицинския специалист от СУПНЕ “Фридрих Шилер”, експерт на ПИЦ – Русе се срещна с 21 ученици от шести Б клас. Темата, с която децата бяха провокирани да споделят своето мнение и лични преживени житейски казуси бе “Справяне с гнева и конфликта”. Интерактивният начин на работа даде възможност на учениците да…

Проведена сесия в ПГЕЕ “Апостол Арнаудов” – град Русе с 21 младежи

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 27.04.2023 г. експертите на ПИЦ имаха удоволствието да се срещнат с 21 младежи от 10 клас в ПГЕЕ “Апостол Арнаудов” – град Русе. Зададената тема от страна на класния ръководител и здравния специалист бе “Превенция на употребата на психоактивни вещества”. Младежите изненадаха приятно експертите, като проявиха интерес и желание за дискусия. В края на срещата те имаха възможност да…

Проведена трета сесия в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 27.04.2023 г. в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе, се проведе трета сесия по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 А клас на тема „Аз и другите. Добре ли се познаваме“, където с подкрепата на своите съученици /доброволци на ПИЦ/ активно се включиха 25 ученици.