Какво правим ние?

Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Русе и Превантивно информационен център (ПИЦ) към него осъществяват на местно ниво националната политика по превенция употребата и злоупотребата на наркотични и нови психоактивни вещества /ПАВ/. Експертите, работещи в ПИЦ, участват в реализирането на Национални програми за превенция. Екипът разработва и прилага алтернативни форми за прекарване на свободното от учебни занятия време на младите хора. Провеждат информационни кампании, работни срещи, обучения в областта на превенция на употребата на ПАВ. Работят съвместно с РУО, МВР, РЗИ, русенски училища и други институции.

Hit Statistics