НП „Кодово име: Живот“ стартира в СУПНЕ „Фридрих Шилер“-Русе

/ май 23, 2024/ Новини/ 0 comments

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5-7 КЛАС – „КОДОВО ИМЕ: ЖИВОТ“ На 9 май 2024 г., в часа на класа на учениците от 5 в клас, стартира обучението по Национална програма „Кодово име: Живот“. Първото занятие с петокласниците бе проведено в училищната медиотека от експерта…

НП ” Предпазване на младите хора от престъпления”

/ май 23, 2024/ Новини/ 0 comments

В края на учебната 2023 /2024 г. приключиха срещите с дванадесетокласниците по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления“. За учебната година експертите на ПИЦ обхванаха 20 средни училища с около 800 младежи, където дискутираха със средношколците темата „Превенция на употребата на наркотични вещества“, като акцент бе употребата на ПАВ и шофирането след това.

Успешно приключване на Националната програма Кодово име “Живот” 5 -7 клас в пети клас на ОУ “Христо Смирненски” – кв. Долапите.

/ май 23, 2024/ Новини/ 0 comments

Успешно приключиха сесиите по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда „Кодово име “Живот“ с учениците от петите класове на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – гр. Русе и ОУ “Христо Смирненски” – кв. Долапите. Провеждайки последното занятие “Електронен свят”, децата заедно стигнаха до изводите, че “сърфирането в електронния свят” трябва да е умерено и безопасно.