Превантивно-информационният център в Русе започва работа и с родителите

/ септември 21, 2023/ Новини/ 0 comments

ВИДЕО: Превантивно-информационният център в Русе започва работа и с родителите – Телевизия КИС 13: Телевизията близо до теб! (kiss13.net) Превантивно-информационният център по наркотични вещества в Русе разработи програма за работа с родителите. Целта е да се говори в семейството за опасностите от употребата на психоактивни вещества от деца. Работата по програмата ще включва индивидуално, групово и фамилно консултиране, училище за родители и…

Представяне на Индикативна превантивна програма „SOS РОДИТЕЛИ“

/ септември 21, 2023/ Новини/ 0 comments

На 13.09.2023г. в община Русе в зала Свети Георги се представи новосъздадената Индикативна превантивна програма „SOS РОДИТЕЛИ“ На работната среща присъстваха представители на Български Червен кръст, социални услуги от общността, Отдел „Закрила на детето“, експерти от Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, инспектори от Детска педагогическа стая към МВР, председателя на дружеството на личните лекари и представители на общини…

ОбСНВ Добрич и ПИЦ Русе споделят успехи и опит за превенция на психоактивните вещества

/ септември 16, 2023/ Новини/ 0 comments

Впечатлени от добрата работа на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-информоционния център /ПИЦ/ – Русе, ръководството на ОбСНВ – Добрич прояви желание техни представители, заедно с представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви /МКБПМН/ да гостуват в нашия град следвайки Плана по Национална стратегия за борба с наркотиците „Обмен на опит и добри практики, постигнатото до…

Нов закон забранява употребата на райски газ в заведения и клубове

/ септември 8, 2023/ Новини/ 0 comments

Забранена е продажбата на райски газ и пълнители с него, особено за деца и в заведения и клубове. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.. Продажбата и употребата на райски газ са забранени за лица под 18 години в обществени места като училища, детски градини и клубове. Първоначално забраната беше поискана от омбудсмана, а после бяха проведени масови проверки в заведенията. …

Награждаване на призовите места от фотоконкурса “Магията на България”

/ септември 8, 2023/ Новини/ 0 comments

На 07.09.2023 г. експертите на Превантивно-информационният център – Русе имаха честта да наградят децата заели първите места от фотоконкурса “Магията на България” провел се по време на организирания през месец август 2023 г. летен лагер под надслов „Яко е да кажеш НЕ“. Чрез фотоконкурса експертите на ПИЦ имаха за задача да покажат на деца и младежи колко креативни и красиви…