Обучение на медицински специалисти

/ април 13, 2023/ Новини/ 0 comments

След проведената информационна среща на 01.02.2023 година с медицинските специалисти на училищно образование – гр. Русе, на 10- ти и 12- ти април се проведе тренинг – обучение по Националната стратегия 2020 – 2024 година за борба с употрбата и злоупотребата с ПАВ в частта от стратегическа задача “Обучение на професионалисти, работещи с деца”. В тренинга се включиха общо 32…

Проведено второ заседание на ОбСНВ за 2023

/ април 6, 2023/ Новини/ 0 comments

На 05.04.2023 г. /сряда/ от 15:30 ч. в сградата на Превантивно – информационен център /ПИЦ/– гр. Русе се проведе поредното за 2023 година заседание на Общинският съвет по наркотични вещества – гр. Русе /ОбСНВ/. На заседанието присъства и г-н Енчо Енчев, зам.- кмет „Хуманитарни дейности“. Членовете на съвета бяха запознати с тримесечен финансов отчет за дейността на Превантивно – информационен…

Проведено занятие в ОУ “Тома Кърджиев”

/ април 5, 2023/ Новини/ 0 comments

ОУ “Тома Кърджиев” – гр. Русе е едно от русенските училища, което търси активно подкрепата на екипа на ПИЦ – Русе по теми, свързани с превенцията на употребата на ПАВ. Причината е, че опитните специалисти успяват умело да провокират подрастващите да споделят притеснения и да задават и търсят решения на въпроси, които ги вълнуват. Останали верни на себе си, експертите…

Провеждане на занятие на тема”Подкрепата в трудни ситуации”в ОУ “Отец Паисий” – гр. Русе

/ април 4, 2023/ Новини/ 0 comments

За “Подкрепата в трудни ситуации” размишлявахме днес с 22 ученици от 7 “Г” клас от ОУ “Отец Паисий” – гр. Русе. Интересната тема за тийнейджърите доведе до също толкова интересни мнения, изводи, конструктивни полемики. Разделени на четири групи, подрастващите обобщиха своите тези по представения по темата провокативен казус за подкрепата, влиянието на групата при тяхната възраст, рисковите и протективни фактори.

Проведена втора сесия в среща с 25 ученици от 11В клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер”- гр. Русе

/ април 4, 2023/ Новини/ 0 comments

Днес /04.04.2023 г./ се проведе втора сесия в среща с 25 ученици от 11В клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер” – гр. Русе на тема “Жизнена перспектива и реализация”. По време на интересната сесия се постави акцент върху това да визуализираме пътя към поставени ни цели. Всички ученици бяха много активни и споделиха, че с нетърпение очакват следващата ни среща, в…