Сесия в 6Б клас в ОУ “Отец Паисий”

/ март 24, 2023/ Новини/ 0 comments

На 23.03.2023 г. , по заявка на училищното ръководство, експертите от ПИЦ-Русе проведоха интерактивна сесия в 6Б клас в ОУ “Отец Паисий”. Заявената тема бе “Опасни ли са психоактивните вещества”, в която участваха 26 ученици. Децата бяха силно заинтригувани от внимателно поднесената информация, а в интересния казус наистина “развихриха” въображението си, което доведе до конструктивни дебати и много настроение.

Среща с 21 ученици от 10А клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ март 23, 2023/ Новини/ 0 comments

На 23.03.2023 г. се проведе първа сесия в среща с 21 ученици от 10А клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер”, гр. Русе  на тема “Реална самооценка и АЗ- концепция. Представата за себе си”. По време на интересната сесия се постави акцент върху връзката между реалния образ и идеалния Аз- образ.

Проведена сесия в СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ март 23, 2023/ Новини/ 0 comments

На 21.03.2023 г. се проведе първа сесия сесия по Националната програма „От връстници за връстници“ 8-11 в 11В клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер” на тема „Цели и приоритети“. Участие взеха 25 ученици. Целта на срещата бе да се усвои рефлексия отностно поставянето на цели

Представената тема в 5А, 7А и 6А клас в ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите

/ март 23, 2023/ Новини/ 0 comments

На 21.03.23 г. експертите от Превантивно-информационния център – Русе проведоха сесии от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „Кодово име живот“ – 5-7 клас в ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите . Представената тема в 5 А и 7 А клас бе “Самооценка”, в която участие взеха общо 19 ученици. Другата представена тема в 6 А…

Проведена сесия в 5 клас в ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе

/ март 23, 2023/ Новини/ 0 comments

На 21.03.2023 г. бе проведена сесия от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „Кодово име живот“ – 5-7 клас на тема „Самооценка“. В интерактивния час се включиха 26 деца от двете паралелки на 5 клас в ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе, които бурно дискутираха за важните неща за всеки един от тях. Всички присъстващи…

Представяне на сесия на тема “Справяне с гнева и конфликта” в 6А клас в ОУ “Тома Кърджиев”

/ март 20, 2023/ Новини/ 0 comments

Днес в ранния следобед, експерт от ПИЦ – Русе представи сесия на тема “Справяне с гнева и конфликта” от Националната програма за превенция на употребата на ПАВ. В нея се включиха 23 тийнейджъри от 6А клас в ОУ “Тома Кърджиев” – гр. Русе. Учениците бяха провокирани по интерактивен начин и сами, след подкрепата на водещия, изведоха изводи за справяне с…

Успешно стартира Националната програма “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10В клас в АГ ” Гео Милев” – Русе.

/ март 20, 2023/ Новини/ 0 comments

Успешно стартира Националната програма “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10В клас на АГ ” Гео Милев” – Русе. В първата среща се включиха 22 ученици, като техните съученици / доброволци на ПИЦ/ им представиха темата “Реална самооценка и Аз-концепция. Представата за себе си.” Целта на сесията беше създаване на връзка между реалния и идеалния Аз-образ.

Проведено занятие в ПГИУ ” Елиас Канети”

/ март 20, 2023/ Новини/ 0 comments

На 17.03.2023 г. се проведе четвърта среща с 21 ученици от 10 Б клас на ПГИУ ” Елиас Канети” на тема “Комуникация и комуникативни умения. Езикът на тялото”. По време на интересната сесия се постави акцент върху невербалните аспекти от комуникацията.

Проведено занятие в СУЕЕ “Свети Константин – Кирил философ”

/ март 20, 2023/ Новини/ 0 comments

През изминалата седмица бе проведена среща с 8 клас в СУЕЕ “Свети Константин – Кирил философ” – гр. Русе. Темата, която бе представена пред 23-та ученици бе “Превенция на употребата на ПАВ. Влиянието на групата.”

Проведено трето занятие в ПГИУ “Елиас Канети” в 10А клас

/ март 17, 2023/ Новини/ 0 comments

На 17.03.2023 г. се проведе трета по ред сесия по Националната програма „От връстници за връстници“ 8- 11 клас в 10А клас на ПГИУ “Елиас Канети” на тема „Аз и другите. Добре ли се познаваме“. Участие взеха 20 ученици. Целта на занятието бе да опознаем хората около нас и себе си.