Студенти от РУ „Ангел Кънчев“ 3 курс на специалността „Социална педагогика“, заедно с доц. Багряна Илиева, посетиха офиса на Превантивно-информационния център – Русе

/ март 30, 2023/ Новини/ 0 comments

На 29.03.2023 г. по време на учебен час по практика седем студенти от РУ „Ангел Кънчев“, 3 курс на специалността „Социална педагогика“, заедно с доц. Багряна Илиева, посетиха офиса на Превантивно-информационния център – Русе, където експерт подробно ги запозна с дейността на ПИЦ. Обърнато бе особено внимание на работата по изпълнение на Националните програми за превенция на употребата на психоактивни…

Втора сесия в среща с 25 ученици от 10А клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер”, гр. Русе

/ март 30, 2023/ Новини/ 0 comments

Днес /30.03.2023 г./ се проведе втора сесия в среща с 25 ученици от 10А клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер”, гр. Русе на тема “Емоционалният живот на човек”. По време на интересната сесия се постави акцент върху това да опознаем по- добре себе си и хората около нас.

Превантивно-информационен център – Русе предостави на потребителите на социалните услуги плакати на инициативата “Заедно да спасим децата и Русе от дрогата”.

/ март 29, 2023/ Новини/ 0 comments

Превантивно-информационен център – Русе предостави на потребителите на социалните услуги ЦОП и ЦРДУ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства на СНЦ Еквилибриум плакати на инициативата “Заедно да спасим децата и Русе от дрогата”. Потребителите и служителите на социалните услуги бяха запознати от експертите на ПИЦ с инициативата, в която ще се включат с голям интерес.

Занятие в 5Б клас на ОУ „Отец Паисий“ на тема „Безопасно общуване в интернет“

/ март 29, 2023/ Новини/ 0 comments

Днес в 13:15ч. се проведе занятие от експерт от Превантивно-информационния център в 5Б клас на ОУ „Отец Паисий“ на тема „Безопасно общуване в интернет“, където се включиха 19 деца. Целта на занятието бе да научи децата в кои моменти биха могли да попаднат в опасна за тях ситуация в интернет и как да реагират. Сесията бе проведена по интерактивен начин.

Сесия в 5Г клас на ОУ „Отец Паисий“ на тема „Безопасно общуване в интернет“

/ март 29, 2023/ Новини/ 0 comments

На 28.03.2023 г. експерт от Превантивно-информационния център проведе интерактивна сесия в 5 Г клас на ОУ „Отец Паисий“ на тема „Безопасно общуване в интернет“, където се включиха 19 деца. Целта на занятието бе да научи децата на лична отговорност и регулация на дейностите. Да формира лично отношение към електронния свят.

Проведени сесия в ОУ “Отец Паисий” в 5В, 6А и 6В клас

/ март 28, 2023/ Новини/ 0 comments

По покана на ръководството на ОУ „Отец Паисий“ на 27.03.2023 г. експертите на Превантивно-информационния център – Русе, проведоха интерактивни сесии в 5 В клас на тема „Влияние на средата“, където се включиха 19 деца, в 6 А и 6 В клас на тема „Справяне с гнева и конфликта“, където участие взеха общо 41 ученици.

Проведени сесии в АГ „Гео Милев“

/ март 28, 2023/ Новини/ 0 comments

На 27.03.2023 г. в АГ „Гео Милев“ – Русе, се проведоха сесии по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 А клас на тема „Реална самооценка и Аз- концепция. Представата за себе си“, където се включиха 22 ученици и в 10 В клас на тема „Емоционалният…

Проведена сесия в 10Б клас на ПГИУ “Елиас Канети”- Русе

/ март 28, 2023/ Новини/ 0 comments

На 24.03.23 г. успешно завърши Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 Б клас на ПГИУ “Елиас Канети”- Русе. Представената последна тема за 10 клас бе “Запазване на идентичността. Как мога да загубя своята идентичност”. Участие в нея взеха 23 ученици. В края учебния час завърши…

Интерактивна сесия в 7А клас в ОУ “Отец Паисий”

/ март 27, 2023/ Новини/ 0 comments

На 27.03.2023 г. , по заявка на училищното ръководство, експерт от ПИЦ-Русе проведе интерактивна сесия в 7А клас в ОУ “Отец Паисий”. Заявената тема бе “Видове зависимости”, в която участваха 27 ученици. Децата се включиха много активно и пожелаха отново да им гостуваме.

Проведена сесия в среща с 20 ученици от 10А клас на ПГИУ “Елиас Канети”

/ март 27, 2023/ Новини/ 0 comments

На 24.03.2023 г. се проведе сесия в среща с 20 ученици от 10А клас на ПГИУ “Елиас Канети” на тема “Комуникация и комуникативни умения. Езикът на тялото”. По време на интересната сесия се постави акцент върху невербалните аспекти в комуникацията.