Участие в уоркшоп

/ декември 15, 2022/ Новини/ 0 comments

По покана на компания Happiness Academy – София, в периода 12.12.2022 г. – 14.12.2022 г. експерт от Превантивно-информационния център – Русе участва в уоркшоп на тема „Споделяне на иновативни инструменти за работа с млади хора в неравностойно положение в рамките на проект Дигитален Арт Диалог и FABLE – проекти, съфинансирани от Европейския съюз. Целите на проектите като цяло са да…

Екскурзия до град Велико Търново

/ декември 12, 2022/ Новини/ 0 comments

Във връзка с 5-ти декември „Международен ден на доброволеца“ ръководството на ОбСНВ и специалистите на ПИЦ – Русе изказаха своята благодарност към своите най-активни съмишленици и доброволци като организираха образователна екскурзия за тях до град Велико Търново в периода 10.12.2022 г. – 11.12.2022 г., където доброволците имаха възможност да се запознаят с множеството културни забележителности на града. На 10.12.22 г.…

Среща с ученици от СУЕЕ “Свети Константин-Кирил философ”

/ декември 9, 2022/ Новини/ 0 comments

На 08.12.2022 г. по покана на педагогическото ръководство на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил философ“ – град Русе, експерти от ПИЦ – Русе проведоха интерактивна сесия в 7 Г клас на тема „Киберпрестъпление. Начини за изграждане на „киберхигиена“. Специалистите зададоха провокиращ казус на 27-те тийнейджъри, които бяха разделени на групи и впоследствие презентираха пред съучениците си, изхода от „заплетения“ случай, според поставените…

Отбелязване на 5 декември – Международния ден на доброволеца

/ декември 8, 2022/ Новини/ 0 comments

На 07.12.22г. от 18:00 часа в Зала Военен театър – Русе се състоя постановка на тема „Даскалото е COOL“, която беше представена от Драматичен театър – гр. Търговище. Тя беше организирана по повод отбелязването на 5 декември – Международния ден на доброволеца, предвид факта, че доброволците са неизменна и важна част от реализирането на мисията на експертите на Превантивно-информационния център…

Интерактивна сесия по темата “Безопасен интернет”

/ декември 8, 2022/ Новини/ 0 comments

На 07.12.2022г. експертите от Превантивния център отново се срещнаха с ученици от ОУ “Отец Паисий” – град Русе, като и този път презентираха интерактивна сесия по темата “Безопасен интернет” на 7а клас. Времето ни премина с много интересни дискусии, креативни предложения от страна на учениците и позитивни емоции.

Национална програма 8-11 клас. – ПГИУ “Елиас Канети”

/ декември 7, 2022/ Новини/ 0 comments

На 06.12.22г. обучените от експертите на ПИЦ доброволци по Националната програма “От връстници за връстници 8-11 кл.” представиха пред съучениците си от ПГИУ “Елиас Канети” темите “Реална самооценка и Аз – концепция. Представата за себе си” и “Емоционалният живот на човека” в 10 Б и 10 В клас, като общо обхванатите младежи са 39 ученици.

Срещи с ученици от Основно училище “Васил Априлов”

/ декември 7, 2022/ Новини/ 0 comments

На 05.12.22г. два екипа от Превантивно-информационен център Русе паралелно проведоха занятия в СУ “Васил Априлов” на тема “Подкрепа в трудни ситуации” с 24 ученици от 7 а и 19 от 7 б клас. Децата показаха креативност и ангажираност по време на срещите. Задаваха допълнителни въпроси на експертите и направиха заявка за следващи теми, които желаят да обсъдим.

Среща в Основно училище “Отец Паисий”

/ декември 5, 2022/ Новини/ 0 comments

По заявка на ОУ “Отец Паисий” – град Русе, експертите от Превантивния център презентираха интерактивна сесия по темата “Безопасен интернет”. По време на часа на класа, специалистите умело провокираха 24-седмокласници да търсят адекватни решения по казуси, касаещи тяхното ежедневие. Тийнейджърите демонстрираха артистичност и креативност, чрез които сами изведоха “правилата” за по- безопасно контактуване в интернет пространството.

Международен ден на доброволеца

/ декември 5, 2022/ Новини/ 0 comments

Честит ден на доброволеца! Благодарим на доброволците на Превантивно-информационния център за всеотдайността в доброволческата мисия, а именно подкрепа в работата ни за превенция на психоактивните вещества!

Група за “Взаимопомощ на родители на зависими”

/ декември 5, 2022/ Новини/ 0 comments

След взето решение на заседание на Общинския съвет по наркотични вещества- Русе и като част от заложените дейности по Националната стратегия за борба наркотичните вещества, беше създадена организация и подписан договор с началник отделение по зависимости към Център по психични заболявания, в резултат на което на 30.11.2022 г. стартира срещата на групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на…