Връстници обучават връстници – ПГИУ “Елиас Канети”

/ ноември 25, 2022/ Новини

Ииии с „пълна пара” продължават дейностите по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда “От връстници за връстници” 8-11клас. На 22 ноември експертите от Превантивно-информационния център имаха удоволствието да присъстват в 10 „в” клас на ПГИУ „Елиас Канети”, където обучените доброволци представиха темата „Реална самооценка и Аз-концепция. Представата за себе си“.

Среща в ОУ “Никола Обретенов”

/ ноември 25, 2022/ Новини

На 22.11.2022 г. експертите от ПИЦ отново посетиха ОУ “Никола Обретенов” – град Русе, като този път представиха на учениците от 6-ти клас темата “Отстояване” от Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училище “Кодово име живот”. Срещата премина с много позитивни емоции, интересни идеи и заключения от страна на участниците, свързани с отстояването личността в заобикалящата…

Проведени обучения

/ ноември 20, 2022/ Новини

Секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе и експерт от Превантивно-информационния център /ПИЦ/ – Русе се включиха в две обучения, организирани от експертите на НЦОЗА /Национален център за обществено здраве и анализи/- гр. София на тема „Диагностициране на личностови разстройства“ и „Основи и специфики на онлайн консултирането чрез чат и имейл в областта на зависимостта към психоактивни…

“Влияние на средата” в 5 клас

/ ноември 15, 2022/ Новини

Днес, 15.11.2022 г. експертите от ПИЦ бяха изключително впечатлени от активността и интереса, който демонстрираха 36-те ученици от двете паралелки на 5 клас в ОУ “Никола Обретенов” – град Русе при представянето на темата “Влияние на средата” от Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училище “Кодово име живот”. Мотивирани от специалистите да използват всички методи да…

“Млади предприемачи срещу дрогата”

/ ноември 14, 2022/ Новини

На 11.11.2022 г., по покана на Русенския университет “Ангел Кънчев”, факултет “Бизнес и мениджмънт”, Председателят на ОбСНВ – Русе г-жа Радостина Пейкова и старши експертите от ПИЦ – Русе Деяна Ангелова и Теодор Цветков, участваха в състава на журито, оценяващо презентациите на 15-те отбора в състезанието “Млади предприемачи срещу дрогата”, организирано от “бизнес факултета”. При проведено по-рано този месец тренинг…

Проведено обучение

/ ноември 9, 2022/ Новини

В периода 07 – 08.11.2022 г. експертите на Превантивно- информационния център – Русе участваха в обучение на тема “Скрининг, ранни и кратки интервенции”. Обучението бе проведено от гл. експерт НЦОЗА г-жа Александрина Алексова и външен експерт г-жа Елмира Нешева.

Информационно-мотивационна среща

/ ноември 4, 2022/ Новини

На 04.11.2022 г. девети А клас от Средното училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил философ“ – Русе посети офиса на Превантивно-информационния център. Визитата бе проведена по инициатива на учениците, които проявиха интерес към дейността на центъра и Националната програма „От връстници за връстници“. В „изнесения“ учебен час на класа, 21 младежи задаваха въпроси на експертите за видовете превантивни програми, етапите…

Среща в училище

/ ноември 4, 2022/ Новини

Експертите от Превантивно-информационния център осъществиха срещи на тема “Влияние на средата“ в два 5-ти класа в СОУ „Йордан Йовков“.

Обучение на студенти

/ ноември 4, 2022/ Новини

По покана на ръководството на факултет „Бизнес и мениджмънт“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Русе, председателя и секретаря на ОбСНВ – Русе и експертите на ПИЦ – Русе проведоха обучителен тренинг на тема „Млади предприемачи срещу наркотиците“. В тренинга се включиха двадесет студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Бизнес и мениджмънт“ заедно с около десет свои преподаватели. Провокирани от…

Обучение на доброволци

/ ноември 2, 2022/ Новини

През месец октомври 2022г. бяха обучени нови доброволци по Националната програма „От връстници за връстници“ от 10 клас на училище АГ “Гео Милев” и ПГ по туризъм ” Иван П. Павлов”. Горди сме, че все повече млади хора ни търсят и искат да продължават доброволческата мисия към ПИЦ.