Връстници обучават връстници – СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ май 18, 2022/ Новини

Емоциите са неразделна и много важна част от човешкия живот. Те представляват реакции, които хората изпитват в отговор на нещо, което им се е случило. Например, човек изпитва радост, когато получи добри новини; изпитва страх, когато е заплашен. Емоциите управляват ежедневието ни и тяхното разбиране може да ни помогне да се ориентираме в живота с по-голяма лекота и да бъдем по-стабилни. Обучените от експертите на ПИЦ десетокласнички Вихра и Ванеса от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ представиха пред 24 младежи от 10 „А“ клас темата на втора среща „Емоционалният живот на човека“ от Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества, като целта бе да стимулират своите съученици да използват и подобрят своите умения за споделяне и разбиране на емоциите.

Share this Post