10 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

/ октомври 11, 2023/ Новини/ 0 comments

Доброто психично здраве е жизненоважно за цялостното здраве и благополучие. Според данни на Световната здравна организация един на всеки осем души в световен мащаб живее с психично заболяване. Психичните заболявания засягат все по-голям брой юноши и млади хора.

Тази година темата на Световния ден на психичното здраве е „Психичното здраве е универсално човешко право“. Глобалната кампания има за цел да повиши осведомеността и да стимулират действия, които насърчават и защитават психичното здраве на всеки като универсално човешко право.

МИТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Мит 1: Психичната болест и умствената изостаналост са едно и също нещо

Факти: Това са две съвсем различни разстройства. Умствената изостаналост се характеризира основно с ограничение в интелектуалните функции, както и със затруднение в изпълнението на някои основни дейности от ежедневието. За разлика от това интелектуалното функциониране на хората с психиатрична инвалидност е като на всички останали от общата популация.

Мит 2: Психичните разстройства се дължат на слабохарактерност

Факти: Те се причиняват от биологични, психологични и социални фактори. Данните от научните изследвания сочат, че за възникването на шизофренията, депресията и алкохолизма роля имат генетични и биологични фактори. Различни фактори от социалната среда, като загуба на любим човек или работа, могат съществено да допринесат за развитието на различни разстройства. Среда, в която липсва любов и приемане, независимо дали е в резултат на разбит брак или насилие в семейството или в обществото, може да повиши риска от възникване на психична болест.

Мит 3: Възстановяването след прекаран епизод на психична болест е невъзможно

Факти: Дългосрочните проучвания показват, че повечето от хората с психична болест безспорно се подобряват и водят стабилен и продуктивен живот. В продължение на десетилетия се смяташе, че психичната болест е постоянна и нелечима. Хората с психична болест бяха отделяни от обществото чрез настаняването им в психиатрични болници. С

откриването на медикаменти, които облекчават симптомите на психичната болест, се наблюдава постоянна еволюция към осигуряването на лечение и рехабилитация в общността.

Мит 4: Психичните болести засягат само хората в богатите страни

Факти: Психичните и мозъчните разстройства са грижа и за развитите, и за развиващите се страни. При едно забележително проучване на СЗО в 27 развити и развиващи се страни не е открита страна, в която да няма шизофрения. Злоупотребата с алкохол е друго често срещано разстройство, за което не съществуват граници.

Мит 5: Работещите с психична болест и тези с епизод на психична болест в миналото (отнася се за хора, които са лекувани ефективно) са второ качество работници и служители.

Факти: Работодатели, които са наели такива хора съобщават, че те са с по-редовно и точно присъствие на работа и са толкова добри (а в някои случаи и по-добри) работници, колкото и останалите по отношение на мотивация, качество на работата им и трайно задържане на работното място. Проучвания от Националния институт за психично здраве и на Националното сдружение на психично болните на САЩ заключават, че няма разлика в продуктивността на хората с психична болест в сравнение с останалите работещи.

Мит 6: Психично болните и прекаралите епизод на психична болест са опасни и агресивни.

Факти: Огромната част от тези хора не са агресивни и опасни. След като научат, че кандидата за работа има психична болест, някои работодатели изпитват страх или вярват, че този човек ще прояви агресия. Този мит се затвърждава и от начина, по който медиите представят хората с психична болест като агресивни. Един обзор на научната литература от университета в Корнел, САЩ показва, че “няма данни, които подкрепят изопачения образ на психично болните, поднасян в медиите”

Share this Post

Leave a Comment