Участие в уоркшоп

/ декември 15, 2022/ Новини/ 0 comments

По покана на компания Happiness Academy – София, в периода 12.12.2022 г. – 14.12.2022 г. експерт от Превантивно-информационния център – Русе участва в уоркшоп на тема „Споделяне на иновативни инструменти за работа с млади хора в неравностойно положение в рамките на проект Дигитален Арт Диалог и FABLE – проекти, съфинансирани от Европейския съюз. Целите на проектите като цяло са да дадат насоки и инструменти за работа на хората, които си взаимодействат с младежи в неравностойно положение чрез методите на възстановителното правосъдие и теми, основаващи се на изкуство, творческо майсторене и устойчива мода.

Share this Post

Leave a Comment