Участие във форум

/ септември 29, 2021/ Новини

Експертите от ПИЦ – Русе, Теодор Цветков и Деяна Ангелова, бяха поканени да представят дейността и целите на ПИЦ, с цел привличане на младите хора към наболелите теми, свързани с работата на Превантивно-информационния център.
По време на форума „Мисия активация: Повишаване на политическото и гражданското участие на младите хора“ присъстваха представители от различни градове – Русе, Разград, Силистра, Перник и Бяла.

Share this Post