успешно завърши Националната програма “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 В клас на АЕГ “Гео Милев”- Русе

/ юни 2, 2023/ Новини/ 0 comments

На 29.05.2023 г. успешно завърши Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 В клас на АЕГ “Гео Милев”- Русе. Представената последна тема за 10 клас бе “Запазване на идентичността. Как мога да загубя своята идентичност”. Участие в нея взеха 26 младежи. В края учебния час завърши с демонстрация със симулационни очила, които симулират ефекта на дезориентация, забавено време на реакция и др., вследствие употребата на наркотични вещества. Благодарим на младежите за проявената креативност и активното включване по време на петте сесии.

Share this Post

Leave a Comment