Студенти от РУ „Ангел Кънчев“ 3 курс на специалността „Социална педагогика“, заедно с доц. Багряна Илиева, посетиха офиса на Превантивно-информационния център – Русе

/ март 30, 2023/ Новини/ 0 comments

На 29.03.2023 г. по време на учебен час по практика седем студенти от РУ „Ангел Кънчев“, 3 курс на специалността „Социална педагогика“, заедно с доц. Багряна Илиева, посетиха офиса на Превантивно-информационния център – Русе, където експерт подробно ги запозна с дейността на ПИЦ. Обърнато бе особено внимание на работата по изпълнение на Националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “Кодово име живот” 5 – 7 клас и “От връстници за връстници” 8 – 11 клас. Срещата завърши с демонстрация със симулационни очила, които симулират ефекта на дезориентация, забавено време на реакция и др., вследствие употребата на наркотични вещества.

Предвид доброто сътрудничество на Превантивно-информационния център към Общински съвет по наркотични вещества – Русе и Русенски университет “Ангел Кънчев”, планираме все повече съвместни дейности в името на превенцията на наркотични вещества сред младите хора.

Share this Post

Leave a Comment