Среща с ученици от СУЕЕ “Свети Константин-Кирил философ”

/ декември 9, 2022/ Новини/ 0 comments

На 08.12.2022 г. по покана на педагогическото ръководство на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил философ“ – град Русе, експерти от ПИЦ – Русе проведоха интерактивна сесия в 7 Г клас на тема „Киберпрестъпление. Начини за изграждане на „киберхигиена“. Специалистите зададоха провокиращ казус на 27-те тийнейджъри, които бяха разделени на групи и впоследствие презентираха пред съучениците си, изхода от „заплетения“ случай, според поставените им въпроси. Резонно, между подрастващите възникна оживена дискусия, чрез която те сами направих важни изводи за безопасното ползване на интернет, като създаване на сигурни и сложни пароли, съвместно ползване на социалните мрежи със значим за детето възрастен, информиране на близките при възникнало притеснение и т.н.

Share this Post

Leave a Comment