Среща с деца и младежи от ЦНСТ към БЧК

/ август 29, 2023/ Новини/ 0 comments

На 23.08.2023 г. експерти от Превантивно-информационен център – гр. Русе имаха възможността да се срещнат с 9 деца и младежи от Център за настаняване от семеен тип и Център за работа с деца на улицата към Български червен кръст. Децата имаха възможността да споделят и отстоят по креативен начин собственото си мнение, да развият устойчивост на чуждо влияние и да се замислят за вредите от употребата на психоактивни вещества. Чрез интерактивните игри и занимания, участниците бяха ангажирани активно, развивайки критично мислене и осъзнавайки последиците от неразумните решения. В края на срещата старши експерт Т. Цветков и младши експерт С. Захариев заключиха, че : “Нашата цел е да насърчим младежите да вземат информирано решение за своето бъдеще и да избегнат опасните пътища, които психоактивните вещества им предлагат. Ние, експертите от ПИЦ – гр. Русе вярваме, че превенцията и образованието са ключът към здрава и успешна общност.” Срещата не само предостави важна информация, но и създаде полезни връзки между участниците, за които се надяваме да продължат да обменят мнения и опит в бъдеще.

Share this Post

Leave a Comment