Справяне със стрес и кризи в образователната среда: Инициатива на ПИЦ – Русе и Гимназията по транспорт

/ ноември 9, 2023/ Новини/ 0 comments

Екипът на Превантивно-информационният център /ПИЦ/ – Русе в партньорство с Гимназията по транспорт – Русе се включи в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основните цели на проекта са социално-психологическа подкрепа, предоставяне на помощ или на условия за комфорт за справяне със стресови фактори от различно естество: биологически, психологически и социални.

В период от около един месец, експертите проведоха тренинги с учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас на професионалната гимназия, обхващащи всичките приблизително 200 младежи – възпитаници на русенското училище.

При проведената интензивна работа, екипът на ПИЦ отчита, че изграждането на стратегии за справяне като вид социално-психологическа подкрепа отхвърлят инстинктивните защитни механизми и представляват съзнателен и директен модел на поведение към възникналата стресова или екстремална ситуация, в която конкретния ученик трябва да се справи.

Усвояването на подобни модели за “справяне” при стресови ситуации се припокрива с съвременните тенденции в превантивната работа с употребата и злоупотребата на психоактивни вещества /ПАВ/ като протективни фактори.

Екипът на ПИЦ – Русе счита за повече от успешно партньорството с ПГ по транспорт, което със сигурност продължава в посока подготовка на младите хора за справяне в кризисни ситуации от различен характер, усвоявайки адекватни модели за реакция.

Share this Post

Leave a Comment