Седемнадесетата годишна конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата на наркотични вещества – гр. Перник

/ юли 17, 2023/ Новини/ 0 comments

Председателят на Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе, секретарят и експертите на Превантивно-информационния център /ПИЦ/ – Русе взеха участие в седемнадесетата годишна конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата на наркотични вещества, която се проведе в град Перник в периода 28.06.2023 г. – 30.06.2023 г. В конференцията взеха участие представители от ОбСНВ и ПИЦ на всички двадесет и седем области в България.

По време на тридневната работна среща бяха представени „добри практики“ от екипите работещи в сферата на превенцията на употребата на наркотични вещества, експерти от Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ представиха информация за новите забранени вещества, както и съвременните европейски тенденции в борбата с употребата и злоупотребата.

В първия ден от годишната конференция, експертите от ПИЦ – Русе имаха възможността да представят две свои авторски дейности извършени през изминалата година и след отчитане, че имаха положителен ефект върху целевата група, бяха разработени съответно като програми за превенция. С огромно удоволствие програмата за универсална превенция „Ще се справим ЗАЕДНО“ и индикативна превенция „SOS родители“ бяха одобрени от Министерството на здравеопазването, в частност от НЦОЗА и Министерството на образованието, при което следва да стартират след м. септември 2023 г.

Share this Post

Leave a Comment