Редица дейности на ПИЦ – Русе

/ март 20, 2024/ Новини/ 0 comments

През изминалите две седмици, екипът на ПИЦ – Русе продължи да реализира редица дейности по някои от Националните превантивни програми с ученици, както от няколко русенски училища, така и от гр. Две могили.

Ползотворно продължават сесии по Националната програма “Кодово име “Живот” – 5-7 клас в общо седем паралелки на пети клас от основните русенски училища “Любен Каравелов”, “Отец Паисий”, и НУИ “Професор Веселин Стоянов”. Представените теми бяха “Общуване” и „Самооценка“ в които се включиха около 170 петокласници.

Експерти от ПИЦ представиха темата ” Превенция на употребата на наркотични вещества” пред около 30 дванадесетокласници от Средно общообразователно духовно училище “Мирза Саид Паша” – Русе и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Две могили по програмата “Предпазване на младите хора от престъпления”.

Експертите дискутираха “Справянето с гнева и конфликта” с учениците от шестите класове в Спортното училище “Майор Атанас Узунов”.

Специалистите проведоха сесии и с учениците от седми до 11 клас по теми свързани с влиянието на психоактивните вещества, съобразно възрастовите групи с учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Две могили и ПГИУ „Елиас Канети“.

Share this Post

Leave a Comment