Райският газ – рисковете, които крие за здравето 

/ септември 1, 2022/ Новини

По време на хърватското председателство Европейската мрежа за превенция на престъпността /ЕМПП/ бе фокусирана предимно върху превенцията на престъпленията, свързани с наркотици. През последните няколко години в Република Хърватия стана популярна употребата на диазотен оксид (известен също като райски газ и хипи крек) за развлекателни цели по време на музикални фестивали и партита.

Какво е диазотен оксид?

Диазотният оксид е безцветен, незапалим газ с леко сладникава миризма, който се прилага като упойка в медицината вече повече от 150 години и продължава да се използва широко за медицински, стоматологични и ветеринарни цели. От неотдавна диазотният оксид започна да се прилага и в хранително-вкусовата индустрия като смесители разпенващ агент. За тази цел се употребяват зарядни устройства за бита сметана или „уипети“ под формата на стоманени цилиндри от 8 грама. Още през Викторианската епоха е установено, че при вдишване газът може да предизвика еуфория, придружена от приятни и психеделични ефекти. Именно това предизвика употребата му с развлекателна цел по време на партита с райски газ.

През новото хилядолетие диазотният оксид отново се появи като едно от най-често използваните „легални” упойващи вещества от юноши и млади хора по време на партита. Поради законната си употреба, диазотният оксид може да бъде закупен в супермаркети, заведения за обществено хранене, онлайн или дори в клубове в повечето държави членки на Европейския съюз.

Какви са рисковете за здравето?

Вдишването на диазотен оксид може да доведе до интоксикация и увреждания, като респираторни, сърдечносъдови, неврологични и психиатрични. В някои случаи тези увреждания могат да бъдат по-сериозни. Например, ако случайно се използват летливи вещества или газове, които са много по-токсични, ако потребителите комбинират употребата на диазотен оксид с алкохол или други наркотици или ако газът се вдишва директно от капсули или цилиндри, вместо от балон. Освен това, малките каплети често са евтин нерегламентиран внос от Китай и е установено, че съдържат частици и маслени остатъци, които не се срещат в тези, закупени от оторизирани производители и предназначени за употреба като анестетик или в хранително-вкусовата промишленост. Тъй като ефектите са краткотрайни и приятни, хората могат да го приемат последователно и многократно. Съобщенията за инциденти са именно при такъв прием. Комбинирането на диазотен оксид с алкохол и наркотици увеличава вероятността за причиняване на вреда.

Няма докладвани случаи на зависимост в литературата при хронична употреба на диазотен оксид и се предполага, че неговият потенциал за пристрастяване е нисък. Въпреки това честата или продължителна употреба на диазотен оксид неутрализира действието на витамин B12, което води до функционален дефицит на този витамин. Това първоначално причинява изтръпване на пръстите, което може да прогресира и да се развие в сериозни физически увреди. И, въпреки че доказателствата са ограничени, възможно е диазотният оксид да обостри някои психични разстройства и употребата му да доведе до рецидив на мания. Въпреки тези вредни ефекти, резултатите от международно проучване за сегашната употреба на диазотен оксид показват, че по-голямата част от употребяващите го не се притесняват от последиците за здравето си, свързани с употребата му. Дори изследователите не смятат за големи рисковете, свързани с употребата на райски газ и предполагат, че за тези, които не го употребяват много често, той е „безопасно вещество“, освен ако човек не е пиян или упоен с други вещества.

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи – София, 2022 г.

Share this Post