Първа национална  конференция с младежи – доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества на тема:“ Аз съм млад и избирам живота“.

/ юни 20, 2024/ Новини/ 0 comments

Ние младите хора искаме да променим света около себе си, искаме да се чува нашия глас при решаването на проблеми с обществен характер и да бъдем част от тези решения. А както е казала Елинор Рузвелт – „Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на своите мечти!”.

С тези думи младежите – доброволци от Общински съвет по наркотични вещества град Кърджали посрещнаха гостите, участници в Първа национална конференция с младежи – доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества на тема: „Аз съм млад и избирам живота“.

Специален поздрав за всички бе и изпълнението на Йоан Петров от Народно Читалище ,, Родопски Фар’’ и школа по гайда в Културен дом Кърджали.

Председателя на ОбСНВ – Кърджали д-р Сезгин Бекир приветства участниците и им пожела два дни изпълнени с емоции и обеща пространство за изява, творчество и споделеност.

Гост – лектор на конференцията бе Стели Джамбазова – председател на Български Младежки Червен Кръст , която сподели с младите доброволци какъв е “Смисълът на доброволчеството и неговото социално значение в съвременното общество” .

В първия ден от конференцията момичетата и момчетата доброволци към ОбСНВ от различните градове представиха своите добри идеи и практики. А през втория ден имаха възможност да работят в екипи и да създадат иновативни дейности за превенция насочени към различни таргет групи, като използват метода на Едуард де Боно – “Шест мислещи шапки”.

В края на двудневната конференция младежите – доброволци приеха и подписаха декларация, в която едно от техните искания е Националните държавни и общински власти, да признаят, подпомагат и съдействат за работа на младите хора в превенция на разпространението и употребата на психоактивни вещества. Да подкрепят създаването на мрежа от доброволци, като част от възможните решения за справяне с предизвикателствата пред младите хора в съвременното общество.

Пожелаха си “До нови срещи”!

Share this Post

Leave a Comment