Провеждане на занятие на тема”Подкрепата в трудни ситуации”в ОУ “Отец Паисий” – гр. Русе

/ април 4, 2023/ Новини/ 0 comments

За “Подкрепата в трудни ситуации” размишлявахме днес с 22 ученици от 7 “Г” клас от ОУ “Отец Паисий” – гр. Русе. Интересната тема за тийнейджърите доведе до също толкова интересни мнения, изводи, конструктивни полемики. Разделени на четири групи, подрастващите обобщиха своите тези по представения по темата провокативен казус за подкрепата, влиянието на групата при тяхната възраст, рисковите и протективни фактори.

Share this Post

Leave a Comment