Проведе се групова и индивидуална супервизия на екипа на Превантивно-информационен център – Русе

/ август 14, 2023/ Новини/ 0 comments

През периода 12 – 14.07.2023 г. се проведоха групова и индивидуални супервизии на екипа на Превантивно-информационен център – Русе. Супервизор бе Милена Маринова – психолог и супервизор с дългогодишен опит. Целта от една страна е оказване на професионална помощ, а от друга- снемане на напрежението и професионалния стрес. През тридневната работа, специалистите имаха възможността да работят обсъждайки професионалните трудности, които изпитват, както индивидуално, така и като екип. Те получиха професионална и методическа подкрепа, с оглед изпълнение на целите на работата на Превантивния център и постигане на по- високо качество на работа, а също така и изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение.

Share this Post

Leave a Comment