Проведена сесия в среща с 20 ученици от 10А клас на ПГИУ “Елиас Канети”

/ март 27, 2023/ Новини/ 0 comments

На 24.03.2023 г. се проведе сесия в среща с 20 ученици от 10А клас на ПГИУ “Елиас Канети” на тема “Комуникация и комуникативни умения. Езикът на тялото”. По време на интересната сесия се постави акцент върху невербалните аспекти в комуникацията.

Share this Post

Leave a Comment