Проведено обучение

/ ноември 9, 2022/ Новини

В периода 07 – 08.11.2022 г. експертите на Превантивно- информационния център – Русе участваха в обучение на тема “Скрининг, ранни и кратки интервенции”. Обучението бе проведено от гл. експерт НЦОЗА г-жа Александрина Алексова и външен експерт г-жа Елмира Нешева.

Share this Post