Проведено занятие в ПГИУ ” Елиас Канети”

/ март 20, 2023/ Новини/ 0 comments

На 17.03.2023 г. се проведе четвърта среща с 21 ученици от 10 Б клас на ПГИУ ” Елиас Канети” на тема “Комуникация и комуникативни умения. Езикът на тялото”. По време на интересната сесия се постави акцент върху невербалните аспекти от комуникацията.

Share this Post

Leave a Comment