Проведено второ заседание на ОбСНВ за 2023

/ април 6, 2023/ Новини/ 0 comments

На 05.04.2023 г. /сряда/ от 15:30 ч. в сградата на Превантивно – информационен център /ПИЦ/– гр. Русе се проведе поредното за 2023 година заседание на Общинският съвет по наркотични вещества – гр. Русе /ОбСНВ/. На заседанието присъства и г-н Енчо Енчев, зам.- кмет „Хуманитарни дейности“.

Членовете на съвета бяха запознати с тримесечен финансов отчет за дейността на Превантивно – информационен център – Русе за периода 01.01. – 31.03.2023 г., в който стана ясно, че за тримесечието през обучителни сесии са преминали общо 780 ученика по двете Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда „Кодово име живот“ 5-7 клас и „От връстници за връстници“ 8-11 клас.

Представен беше и план за дейностите за следващото тримесечие, в което председателят на ОбСНВ, г-жа Радостина Пейкова и секретарят на ОбСНВ г-жа Десислава Лясова информираха присъстващите за разработените програми за превенция – селективна и индикативна, които ще обхванат различни целеви групи – деца, родители, учители, лични лекари и др. По програмите се предвижда и сътрудничество със студенти от РУ „Ангел Кънчев“, които ще партнират на експертите от ПИЦ – Русе.

Д-р Станислав Иванов, началник на отделение за лечение на зависимости към Център за психично здраве – Русе, отчете дейността, свързана с групата за „Взаимопомощ на родители“ за периода 01.11.2022 г. – 31.03.2023 г. За посочения период той сподели, че е сформирал група от около 15 лица и е обучил експертите на ПИЦ да работят с тях. Д-р Станислав Иванов сподели също, че предстои завършването на разработения от него „Наръчник за родители“.

Следващата голяма инициатива на ПИЦ – Русе предстои през месец юни – отбелязването на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Една от планираните дейности е да се покани отново драматичен театър Търговище, който да представи пиесата „Даскалото е COOL“, чието съдържание е подходящо за деца от 13 до 18 години и по интересен начин представя темата за наркотиците и изборите в живота.

Share this Post

Leave a Comment