Проведени обучения

/ ноември 20, 2022/ Новини

Секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе и експерт от Превантивно-информационния център /ПИЦ/ – Русе се включиха в две обучения, организирани от експертите на НЦОЗА /Национален център за обществено здраве и анализи/- гр. София на тема „Диагностициране на личностови разстройства“ и „Основи и специфики на онлайн консултирането чрез чат и имейл в областта на зависимостта към психоактивни вещества, употребата им и превенцията“, които се проведоха в периода 14.11.2022 г. – 17.11.2022 г. включително. Водещ лектор на първия тридневен курс, който дава базисни знания и умения за провеждане на скринингов тест IPDPE ISD – 10., бе специалистът по психиатрия доц. д-р Тони Дончев, дм. На второто обучение водещи лектори бяха специалисти – консултанти на информационна линия от асоциация „Солидарност“.

Share this Post