Проведена трета сесия в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 27.04.2023 г. в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе, се проведе трета сесия по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 А клас на тема „Аз и другите. Добре ли се познаваме“, където с подкрепата на своите съученици /доброволци на ПИЦ/ активно се включиха 25 ученици.

Share this Post

Leave a Comment