Проведена сесия в 10Б клас на ПГИУ “Елиас Канети”- Русе

/ март 28, 2023/ Новини/ 0 comments

На 24.03.23 г. успешно завърши Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 Б клас на ПГИУ “Елиас Канети”- Русе. Представената последна тема за 10 клас бе “Запазване на идентичността. Как мога да загубя своята идентичност”. Участие в нея взеха 23 ученици. В края учебния час завърши с демонстрация със симулационни очила, които симулират ефекта на дезориентация, забавено време на реакция и др., вследствие употребата на наркотични вещества. Надяваме се през следващата учебна година младежите да продължат да бъдат толкова активни и креативни.

Share this Post

Leave a Comment