Проведена сесия в 5 клас в ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе

/ март 23, 2023/ Новини/ 0 comments

На 21.03.2023 г. бе проведена сесия от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „Кодово име живот“ – 5-7 клас на тема „Самооценка“. В интерактивния час се включиха 26 деца от двете паралелки на 5 клас в ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе, които бурно дискутираха за важните неща за всеки един от тях. Всички присъстващи се обединиха около факта, че индивидуалните послания, които получиха от своите съученици са провокирали много приятни лични емоции.

Share this Post

Leave a Comment