Проведена сесия в СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ март 23, 2023/ Новини/ 0 comments

На 21.03.2023 г. се проведе първа сесия сесия по Националната програма „От връстници за връстници“ 8-11 в 11В клас на СУПНЕ “Фридрих Шилер” на тема „Цели и приоритети“. Участие взеха 25 ученици. Целта на срещата бе да се усвои рефлексия отностно поставянето на цели

Share this Post

Leave a Comment