Проведена сесия в ОУ “Олимпи Панов” – гр. Русе.

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

С мозъчна атака, беседа, решаване на казуси и други интерактивни методи успяхме да провокираме максимално интереса на 35 шестокласници от двете паралелки на ОУ “Олимпи Панов” – гр. Русе. Децата активно размишляваха върху злободневните теми, касаещи тяхната възраст – как да общуват помежду си, да намират начини да отстояват на натиска, да познават и овладяват емоциите си.

Надяваме се, че ще използвате рационално наученото, ще надграждате, а ние оставаме на разположение за нови срещи! Благодарим ви, прекрасни деца, ние също се учим от вас!

Share this Post

Leave a Comment