Проведена сесия в АЕГ „Гео Милев“ – Русе

/ май 23, 2023/ Новини/ 0 comments

На 15.05.2023 г. в АЕГ „Гео Милев“ – Русе, се проведе четвърта сесия по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище “От връстници за връстници” 8 – 11 кл. в 10 В клас на тема “Комуникация и комуникативни умения. Езикът на тялото”, където активно се включиха 25 младежи. По интерактивен начин младежите – доброволци на ПИЦ представиха темата на своите връстници и поставиха акцент върху невербалните аспекти от комуникацията.

Share this Post

Leave a Comment