Представители на превантивните центрове по проблемите на наркоманиите в градовете Русе, Благоевград, Кюстендил и Ямбол преминаха тридневно обучение в Столичния ПИЦ по ПН.

/ юни 22, 2021/ Новини

📅 Събитието се проведе от 7-ми до 9-ти юни в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители в София. Специалистите преминаха теоретично и тренинг обучение по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“. 👍 Участниците отчетоха като особено полезни тренирането на дизайните на практика, както и обмяната на опит между колеги. 💡 Упражненията в обучението провокираха и вдъхновиха екипите да планират реализацията на програмата в техните ПИЦ-ове. Водещи на обучението бяха: Росица Станулова, Виктория Казакова и ко-водещ: Деница Анастасова.

Share this Post