Превенция употребата на психоактивни вещества в РУ “Ангел Кънчев”

/ април 17, 2024/ Новини/ 0 comments

С първокурсниците от РУ “Ангел Кънчев”, специалности “Социални дейности” и “Бизнес и мениджмънт”, дискутирахме що е това превенция, причини за първа употреба, етапи на зависимостта и има ли алтернативи за “добре прекарано свободно време” с адреналин и забавления без употреба на вредни вещества.

Share this Post

Leave a Comment