Превантивно-информационен център – Русе предостави на потребителите на социалните услуги плакати на инициативата “Заедно да спасим децата и Русе от дрогата”.

/ март 29, 2023/ Новини/ 0 comments

Превантивно-информационен център – Русе предостави на потребителите на социалните услуги ЦОП и ЦРДУ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства на СНЦ Еквилибриум плакати на инициативата “Заедно да спасим децата и Русе от дрогата”. Потребителите и служителите на социалните услуги бяха запознати от експертите на ПИЦ с инициативата, в която ще се включат с голям интерес.

Share this Post

Leave a Comment