Превантивна работа при деца в начална училищна възраст в ОУ “Олимпи Панов” и ОУ “Братя Миладинови”

/ януари 31, 2024/ Новини/ 0 comments

През изминалата седмица експертите на ПИЦ проведоха сесии с около 90 деца на тема “Формиране на нагласи и навици за здравословен начин на живот“ с едни от най-малките ученици, а именно децата от 3 и 4 клас на ОУ “Олимпи Панов” и ОУ “Братя Миладинови”. Темата е част от авторската програма на ПИЦ – Русе – “Ще се справим заедно”, която цели да приучава децата от съвсем ранна ученическа възраст да придобиват умения и навици, които в последствие ще подпомогнат превенцията на употребата на ПАВ в по-висока възраст.

Share this Post

Leave a Comment