Превантивна работа в град Две могили

/ януари 24, 2024/ Новини/ 0 comments

Общинските съвети по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-информационните центрове /ПИЦ/ към тях определено са създадени да обслужват интересите на подрастващите и младите хора не само към принадлежащата им основна територия, в случая община Русе, но и към тази на цялата област. Въпреки огромното ни желание, обаче, работата на експертите от ПИЦ извън територията на община Русе е трудно осъществима редовно и по график поради отдалеченост, трудоемка организация и ред други причини. Доказано, през малкото години опит на рестартиралия център, трудностите са тези, които амбицират специалистите и ние с огромно вълнение се включихме в новото предизвикателство: превантивна работа на терен с около 150 ученика от 8 до 12 клас от ПГСС „К. А. Тимирязев“ – град Две могили и то в рамките на един работен ден.

По инициатива на ръководството на училището, инспектор Детска педагогическа стая – г-жа Диана Шаханова и кмета на град Две могили – г-н Божидар Борисов, екипът на ПИЦ – Русе се срещна с възпитаниците на професионалната гимназия в рамките на няколко учебни часа. По време на учебните часове, които специалистите умело превърнаха в интерактивни сесии според интересите и възрастта на младежите, последните имаха възможност да задават своите въпроси и да намерят отговор на тях.

Със сигурност времето не стигна, със сигурност срещи с будните младежи и техните учители, наставници, приятели, община Две могили и РУ Две могили ще има тепърва. Но, експертите отчитат следното: „Благодарение“ на глобалната дигитализация, проблемите на подрастващите и младежите от големите градски райони и на тези от по-малките са идентични – децата ни имат необходимост от информация, емпатия и съдействие при необходимост и ние възрастните сме длъжни да им я осигурим, без значение къде и как расте поколението на България.

Благодарим за съдействието на ПГСС „К. А. Тимирязев“, инспектор Детска педагогическа стая към РУ –Две могили и община Две могили!

Продължаваме ЗАЕДНО!

Share this Post

Leave a Comment