Посещение на Общински съвет по наркотични вещества – Габрово

/ април 27, 2022/ Новини

В периода 19.04.2022 г. – 21.04.2022 г. ръководството на ОбСНВ и екипът на ПИЦ – Русе посетиха Общински съвет по наркотични вещества – Габрово с цел обмяна на опит. Екипът на ПИЦ Габрово са дългогодишни професионалисти в областта на превенцията на употребата на психоактивни вещества ни представи своята дейност. По време на тридневния престой, експертите ни запознаха с превантивните програми, по които работят в училищата на територията на областта и обхващат децата от най-ниска възраст до навършване на пълнолетие – 1-12 клас. Програмите са авторски, одобрени от НЦОЗА. Последните са автори и на редица събития, които се провеждат ежегодно в балканското градче с участието на младежи и лица от цялата страна и са „запазена марка“ на професионалистите – отбелязване на Международния ден за борба с наркотиците по иновативни начини, проекта „Приеми ме на село“, „Щайгата“– свободно място за тийнейджъри и млади хора, „Спри. Дрога на пътя!“ и мн. др. В работата си с доброволците, екипът на ПИЦ Габрово също ни представи стандарт на национално ниво чрез постоянството им и приемствеността на по-младото поколение. Колеги, а смело ви наричаме вече и приятели, искрени благодарности за гостоприемството, респект от това, което вършите с любов и професионализъм и до нови срещи!

Share this Post