Отбелязване на 10-ти октомври – Световен ден на психичното здраве

/ октомври 11, 2022/ Новини

На 10-ти октомври се проведе четвърто заседание на Общински съвет по наркотични вещества. Заседанието беше разширено с цел отбелязването на Световния ден на психичното здраве, предвид факта, че употребата на наркотици сред подрастващите водят до проблеми с психичното здраве. Официално поканени гости бяха – кмета на Община Русе, психолози от Център за психично здраве и от Метадонова терапия, които предоставиха актуална информация от своя практически опит. Други гости на заседанието бяха Инспектори Детска педагогическа стая на районните управления в Община Русе, представители на неправителствени организации – Български червен кръст, „Еквилибриум“ и „Каритас“. Екипът от ПИЦ – Русе представи малка част от своите доброволци, които активно подпомагат експертите в превенцията на наркотични вещества сред своите връстници. Младежите презентираха изготвен от тях кратък видеоклип с послания по повод Световния ден на психичното здраве.

„Използвам днешния форум, за да изразя пълната си подкрепа към вашата работа и готовността ми да реализираме много нови идеи заедно. Днес е професионалният празник на всички, които се грижат за нашето психично здраве. Това, което се прави от вашите екипи често остава невидимо, а всъщност е изключително важно“ – обърна се кметът Пенчо Милков към членовете на съвета.  Той допълни, че Община Русе ще продължава да води целенасочена политика за превенция на зависимостите посредством екипа на Превантивно-информационния център. 

Share this Post