Онлайн среща 25.11.21

/ ноември 26, 2021/ Новини

На 25.11.2021г. експертите от Превантивно-информационния център проведоха онлайн информационно-мотивационна среща с общо 13 педагогически специалисти от средните училища в област Русе. С това приключва първия етап от въвеждането на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“ за възраст 8-11 клас, като следва да се отбележи факта, че с тази среща са обхванати всички средни училища на територията на град Русе и в областта по първия етап от Националната програма. Следващият етап е набирането на доброволци по програмата от училищата, които след проведено обучение да обучават своите връстници.

Share this Post