Онлайн среща 18.11.21

/ ноември 18, 2021/ Новини

37 ученици от деветите класове в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ се включиха в онлайн информационнo-мотивационна среща на 18.11.2021г., в която експертите от Превантивно-информационния център в Русе имаха за цел да представят Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества за 8-11 клас „От връстници за връстници“. Основната задача бе да ги мотивират да участват в превантивните дейности чрез сформиране на доброволчески клуб. Предстои специалистите от ПИЦ-Русе да проведат интерактивно обучение на доброволците, след което те да предадат получените знания на своите съученици по метода връстници обучават връстници.

Share this Post