Онлайн среща 17.11.21

/ ноември 18, 2021/ Новини

На 17.11.2021г. експертите от Превантивно-информационния център в Русе проведоха две онлайн информационно-мотивационни срещи с общо 48 ученици от гимназиален курс от две паралелки девети клас от СУ „Васил Левски“ за набиране на доброволци. Целта на срещите беше младежите да получат информация и да бъдат мотивирани да се включат като доброволци в реализирането на Националната програма за превенция употребата на ПАВ „От връстници за връстници“ за възраст 8-11 клас. След набирането на доброволци и създаването на доброволчески клуб, предстои експертите от ПИЦ – Русе да обучат учениците, след което те да обучават своите връстници.

Share this Post