Обучение на студенти

/ ноември 4, 2022/ Новини

По покана на ръководството на факултет „Бизнес и мениджмънт“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Русе, председателя и секретаря на ОбСНВ – Русе и експертите на ПИЦ – Русе проведоха обучителен тренинг на тема „Млади предприемачи срещу наркотиците“. В тренинга се включиха двадесет студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Бизнес и мениджмънт“ заедно с около десет свои преподаватели. Провокирани от специалистите но ОбСНВ и ПИЦ, чрез ролеви игри и решаване на интересни казуси, младите хора изведоха интересни и креативни бизнес идеи, целта на които е да оползотворяват и удовлетворяват свободното време на ученици и млади хора, с цел превенция на употребата на психоактивни вещества. По време на практическата работа, студентите работиха в малки групи, подкрепяни от експертите на ПИЦ като техни ментори, което им даде възможност да придобият умения да наставляват ученици от среден курс на обучение от русенските училища в състезание, което ще се проведе по-късно през месец ноември 2022 г.  в РУ „Ангел Кънчев“ на подобна тема. Благодарим за поканата и оставаме на разположение за бъдещи съвместни дейности, чрез които да обединим усилията си срещу борбата с употребата и злоупотребата на наркотични вещества!  

Share this Post